Uitgeverij IJzer

Een en ander

De nieuwe boeken zijn ondertussen alweer een paar dagen, weken of iets langer uit. Sommige hebben de pers ruim gehaald en andere titels zoeken nog naarstig hun weg.


Jeeves en de liefde werd in diverse kranten lovend besproken. NRC (4 ballen), de Volkskrant, het Parool (waarin het door criticus Arie Storm ook werd uitgekozen tot zijn 5 beste boeken van 2017) De Gazet van Antwerpen en De Standaard. Ook heel leuk is de podcast van de vertaler Leonard Beuger. Onderhoudend leest hij Jeeves en de liefde voor. Luistert u eens naar de eerste twee hoofdstukken. Dan volgt de rest vanzelf.


Ook De torens van Barchester van Anthony Trollope kreeg tot nu toe positieve besprekingen in het Parool en de Volkskrant. Neem het boek ter hand en oordeelt u zelf.


Werken in het Wit (een jaar filosoof-in-residence in het Radboudumc) van Mieke Moor werd zeer enthousiast besproken op managementboek.nl (Even op die + klikken, dan popt de recensie op.)

Els Kuypers geeft diverse lezingen in het land over haar boek Het nieuwe moeten
28 januari: lezing in het boekhuis van Aalsmeer
7 februari:  lezing bij boekhandel Grimbergen in Lisse.
4 april: lezing bij boekhandel Venstra in Amstelveen.
24  mei: lezing bij La Verna te Amsterdam.
Dus als u in de buurt bent, aarzel dan niet.

Over René Chars Woede en mysterie verscheen een recensie op Mappalibri.

Atze van Wierens Eeuwig leven kreeg een fraaie recensie in het Friesch Dagblad. In Het Dagblad van het Noorden verscheen een interview met Van Wieren over zijn nieuwste bundel.

Onlangs verscheen Hugo de Groot Pad (Wandel- en fietsroute) van Frans Godfroy. Het Hugo de Groot Pad is een wandel- en fietsroute op basis van een nauwgezette historische reconstructie van de complete vluchtroute van Hugo de Groot uit Loevestein naar Antwerpen. (U weet nog wel, in die boekenkist, die in verschillende gedaantes - zij het telkens als kist - bij verscheidene eigenaren opduikt. Onlangs nog bij Charlotte Mutsaers. Waarin, volgens haar, ooit Hugo zat, niet een van 's Neerlands minste geleerden, bewaarde haar broer zijn pornoverzameling. Het kan verkeren.) De route wordt gepresenteerd in de historische context. Het boek rekent af met enkele hardnekkige misverstanden. Al recreërende leert u nog eens wat, of wordt ten minste uw geheugen weer eens opgefrist. Kan soms ook geen kwaad, dunkt ons. Hugo de Groot Pad wordt op zaterdag  24 februari gepresenteerd bij boekhandel Livius in Tilburg om 17.00. Frans Godfroy kan geanimeerd over Hugo en zijn vlucht vertellen. Wilt u komen? welkom, wel graag even aanmelden via info@liviusdezevensprong.nl

Daarnaast verscheen onlangs de herdruk van de Witold Gombrowicz omnibus. Bijna 1000 pagina's leesplezier in een mooie dundrukeditie. (En dat voor nog geen 50 euro!)

Mooie boeken voor de koude dagen.

En voor de warme straks.

 

De voorjaarsboeken

IJzer is alweer druk met de nieuwe boeken die in maart, april, mei zullen verschijnen.

Nieuwsgierig welke boeken? Leest u dan even door.

 

66 Boeken is het nieuwste boek van R.P. Bosch. U weet misschien wel iets van filosofie maar het is vaak meer de klok die u heeft horen luiden, dan dat u weet waar de klepel hangt. 66 Boeken is voor u een uitkomst. Bosch brengt op heldere en speelse wijze de filosofie van de Verlichting en de Romantiek aan de orde – van Spinoza en Leibniz tot aan Schopenhauer en Nietzsche. Wilt u verder terug in de tijd? Geen probleem. Van R.P. Bosch verscheen eerder 84 Namen. Daarin worden oa. Plato, Aristoteles, Seneca, Augustinus, Descartes en de ideeën van andere kopstukken van de westerse filosofie tot aan de Verlichting wederom helder en speels over het voetlicht gebracht.

 

Mijnheer Cros gaat op een bijzondere manier in op het leven van Charles Cros (1842-1888). Cros is de literaire voorloper op Dada, het surrealisme en het absurdisme, daarnaast was hij uitvinder van onder meer de fonograaf, de kleurenfotografie en de communicatie met andere planeten. Rijk is hij daarmee nooit geworden. Ook niet met zijn gedichten overigens.

In Mijnheer Cros vindt u een bescheiden selectie van zijn poëzie en monologen. Deze selectie vormt in samenhang met zijn hinkende privéleven, de springplank voor losjes op zijn leven geïnspireerde schetsen, in proza, poëzie en beeld van Harry van Doveren, Kreek Daey Ouwens, Theo Rikken en Ineke van Doorn.

 

Van Paul Dijkman verschijnt De kracht van onzekerheid. Dijkman laat zien dat wij leven tussen chaos en orde. We willen zekerheid en organiseren ons bestaan tot in de puntjes, maar de onzekerheid blijft. Dus regelen we de zaken nóg beter, nóg preciezer, en dat werkt niet. We bouwen een kathedraal van schijnzekerheden, om te gaan mopperen in de schaduw. U kent dat vast wel. Dijkman knijpt de puist even goed uit. Wedden dat u er iets aan heeft om te accepteren, te gronden of wat dies meer zij.

 

Van Paul P.J. Overvoorde verschijnt “Als het maar tot iets leidt…” Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930) Strijder voor erfgoed en feminist. De biografie van Mr. Dr. J.C. Overvoorde (1865-1930) (En nee, de biograaf en zijn onderwerp zijn geen familie van elkaar.)

Deze vlot leesbare biografie toont Overvoordes tomeloze engagement voor onder meer het veilig stellen van monumentaal  erfgoed, musea en archieven, het initiëren van een monumentenwet, en het bevorderen van vrouwenkiesrecht en -emancipatie. Ja, ook mannen speelden een rol in de eerste feministische golf. Ook wordt Overvoordes inbreng voor de huidige tijd goed onderbouwd voor het voetlicht gebracht.

 

En, haal u hart maar alvast op, de complete Gargantua en Pantagruel van Rabelais in één band. Alle vijf boeken. Natuurlijk in de onvolprezen vertaling van Hannie Vermeer-Pardoen. Vermeer-Pardoen heeft de tekst voor deze editie nog een keer grondig doorgenomen en waar noodzakelijk herzien. Een klassieker zo fris als een hoentje. Wat zei de pers ook alweer over Vermeer-Pardoens vertaling?

Rabelais gebruikte meer woorden dan er in de zestiende eeuw waren. Zijn duim is zijn woordenboek… Maar wie die overvloed van woorden in het Nederlands gaat overzetten moet een aan Rabelais grenzende genialiteit bezitten.  (Hugo Brandt Corstius, NRC)

Rabelais heeft in het Nederlands voor de komende decennia zijn mond gevonden. (Martin de Haan, de Volkskrant)

 

De achtste in de Wagnerreeks. Geschriften over Parijs. In dit deel van de serie Richard Wagner Prozageschriften zijn de artikelen gebundeld, die de jonge Wagner gedurende zijn verblijf in Parijs (1839-1842) heeft geschreven. We krijgen Wagner zoals we Wagner kennen: geestdriftig, groots, soms kleinzielig, overtuigd en niet te stoppen. We krijgen een unieke inkijk in het rijke culturele leven van de Franse hoofdstad tussen de revoluties van 1830 en 1848, waar de internationale voorhoede van progressief Europa zich ophield.

 

En Michiel van Diggelen met De exodus van Hendrik Peter Scholte. Het op feiten gebaseerde, ongelooflijke verhaal van ds. Hendrik Peter Scholte (1805-1868) die, gedesillusioneerd in kerk en maatschappij, in april 1847 met ruim 700 volgelingen vertrekt naar de Verenigde Staten en daar de stad Pella sticht.

De lezer verdwijnt in de intieme wereld van Scholte, een bemiddeld man die met de dichters, dominees en ministers van zijn tijd omging, maar zich ook het lot aantrok van mensen die getroffen werden door de economische crisis in Nederland aan de vooravond van de revolutie van 1848. Een roman die het godsdienstige, maatschappelijke en intiem persoonlijke bestaan in de eerste helft van de negentiende eeuw over het voetlicht brengt. Lezen dus!

De presentatie van dit boek zal ergens in april gehouden worden bij Broese. Nadere informatie volgt!

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input