Uitgeverij IJzer

De doorluchtige daden van Jan Stront Pieter Elzevier

De doorluchtige daden van Jan Stront

Elzevier, Pieter

De doorluchtige daden van Jan Stront

opgedragen aan het kakhuis

Pieter Elzevier

 

Nederlandse pornografische roman uit de 17de eeuw

Zoals de ouden zongen...

Waar hielden onze voorvaderen zich in de gouden eeuw mee bezig, naast handel, strijd en kunst? Juist.
De doorluchtige daden van Jan Stront (1684) - een herontdekte, Nederlandse pornografische roman uit onze gouden eeuw - is het onweerlegbare bewijs.
Op onderhoudende wijze wordt in deze op de schelmenroman geïnspireerde zedenschets gedetailleerd kond gedaan van de wederwaardigheden van Jan Stront.
Behalve met de vele prachtige uitdrukkingen, die hopelijk door dit boek weer opgeld zullen doen, maken we kennis met de beeldenrijkdom van onze zeventiende-eeuwse landgenoten: uit het boek blijkt dat ze hun mannetje stonden als het ging om de beschrijving van ‘de zondige handeling’.
Ter lering ende vermaak van ons, 21ste-eeuwers, zijn achter in het boek enkele vermakelijke lijsten opgenomen waarin de seksuele metaforen, die in het boek worden gebezigd, overzichtelijk worden opgesomd.
Daarnaast komt men aan de hand van deskundig commentaar het nodige te weten over de (seksuele) gewoontes en gebruiken van ons voorland.
Geen saai, wetenschappelijk boek dus.

Ten behoeve van de leesbaarheid is de oude spelling aangepast. Het bloemrijke taalgebruik is echter intact gelaten en het boek is voorzien van een informatief voorwoord waarin het boek oa. in de pornografische traditie wordt geplaatst.

Bezorgd door en met een voorwoord van Inger Leemans.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant