Uitgeverij IJzer

De nieuwe najaarsboeken

Michael Tedja is de Sybren Poletprijs voor experimenteel proza en poëzie toegekend!

Bij IJzer verschenen in totaal 3 dichtbundels en 2 prozaboeken van Michael Tedja.

Lees meer over de toekenning hier, hier en hier. Of beter nog: lees eens één of meerdere van zijn boeken!

 

De boeken voor het najaar staan op stapel.

De meeste titels zullen eind oktober / begin november verschijnen. Een enkeling wat later.

 

Op 1 september 2021 is het honderd jaar geleden dat Willem Frederik Hermans werd geboren. Daarom is, onder redactie van Jan Wim Derks en René Hesselink, zojuist Hermans Honderd verschenen waarin kenners, liefhebbers en bewonderaars schrijven over verschillende aspecten van het rijke oeuvre van Willem Frederik Hermans: over het vrouwbeeld van Hermans en over de houdbaarheid van zijn kritieken, over ongepubliceerd toneelwerk en over teksten die in de Volledige werken ontbreken, over Hermans’ eigen boekenkast en over zijn in het Engels vertaalde werk en over veel meer  En, ook erg fijn, in Huis van het Boek is vanaf 1 september een tentoonstelling gewijd aan de vormgeving van de boeken van Hermans onder de titel: Hermans in vorm. Gaat allen!

 

Van de veelgeprezen pianist Camiel Boomsma verschijnt het boek Brieven aan de Meesters. Boomsma wilde tijdens het schrijven van dit boek de ruimte geven aan vrije en associatieve gedachten die bij het denken over muziek ontstaan. In stilte en al luisterend naar de muziek ontstaan verwoordingen die hij hardop niet zou kunnen vinden. Ook betekende het een hernieuwde kennismaking met de muziek die hij al jaren speelt en beluistert. Ook een uitstekende reden zijn prachtige CDs eens te beluisteren.

 

Na de gebonden editie, die negen jaar geleden verscheen en al weer enkele jaren is uitverkocht, verschijnt nu eindelijk de paperbackeditie van De schuiftrompet van C.C.S. Crone (1914-1951). Crone schiep een klein en eigenzinnig oeuvre. Zijn verhalen, die zich hoofdzakelijk in Utrecht in de jaren dertig van de vorige eeuw afspelen, gaan over de kleine mensen in crisistijd, over de stoffige hoekjes waar nooit iemand kijkt. Zijn personages, met al hun wensen en verlangens, zijn echter universeel. Crones werk is niet gebonden aan plaats en tijd, en juist daarin vindt het zijn bijzondere waarde.

 

De goddelijke komedie van Dante kan niet genoeg vertaald worden. Vooral als een nieuwe vertaling het net weer even anders aanpakt dan andere verkrijgbare vertalingen. Deze vertaling van Herman Jansen poogt zo dicht mogelijk bij de originele tekst te blijven en zoveel mogelijk het ritme van de vijfvoetige jambe te volgen, maar durft hier voor de leesbaarheid ook van af te stappen, waardoor een ritmisch lopende, goed voordraagbare tekst ontstond. Elke canto wordt voorafgegaan door een korte inleiding. Na elke canto worden telkens toelichtende opmerkingen gemaakt.

De goddelijke komedie is niet alleen het belangrijkste werk uit de Italiaanse letterkunde, het is ook een van de hoogtepunten van de wereldliteratuur. De vertaling verschijnt in november.

 

Met Een verschoppeling met vuurkracht maakte Rémon van Gemeren een erg fraai en liefdevol portret van Chr.J. van Geel (1917-1974). Van Geel was niet alleen een belangrijke naoorlogse dichter, maar leidde ook een bijzonder bestaan. Zijn strijd met de wereld maakte het moeilijk, zo niet onmogelijk voor hem om volledig rust en vrede te vinden in de mooie gedichten die zijn geest voortbracht.

 

In 2016 verscheen van de hand van Ben Jongbloed de wijsgerig-antropologische studie All Inclusive. Eind oktober verschijnt Ontspiegelingen. Het boek bestaat uit drie opstellen die handelen over essentiële kwesties die binnen de filosofie – en op hun eigen wijze binnen de wetenschap en het praktische leven – spelen, namelijk betekenis en metafysica. Jongbloed gaat een dialoog aan met hersenwetenschappers én met metafysici.

 

In 2022 zal het 100 jaar geleden zijn dat Philip Larkin werd geboren. Larkin (1922-1985) mag zonder meer de beroemdste Engelse dichter van de tweede helft van de vorige eeuw worden genoemd. Hij schreef drie bundels, die zowel zijn tijd weerspiegelen als de persoon, die in de clinch ging met alle grote menselijke problemen. In Nederland is Larkin nog amper vertaald. Nu komt er dus straks een flinke verzameling onder de titel Het leven met een gat erin met werk van vroeg tot laat en met steeds de herkenbare eigen Larkin-toon en -taal. Verschijnt januari 2022. Tweetalig.

 

H.P. Lovecraft (1898-1937) wordt thans beschouwd als een van de grootste fantastische vertellers uit de Amerikaanse literatuur. Vandaar dat IJzer de 29 verhalen die hij in de jaren 1905-1921 schreef in chronologische volgorde heruitgeeft: Fantastische verhalen 1905-1921. En beter dan Houellebecq kunnen wij het niet zeggen: ‘In deze verhalen zien we Lovecrafts artistieke middelen een voor een ontstaan, als muziekinstrumenten die zich om beurten aan een vluchtige solo wagen alvorens zich gezamenlijk over te geven aan de razernij van een krankzinnige opera.’

De nieuwe najaarsboeken II

Van Klaus Modick verschijnt Concert zonder dichter. Aan de basis van het boek staat het schilderij Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff van Heinrich Vogeler. Het doek lijkt een eerbetoon aan de kunstenaarskolonie in het Noord-Duitse dorpje Worpswede, maar in het ogenschijnlijk idyllische beeld schittert één iemand door afwezigheid: de dichter Rainer Maria Rilke. Sterker nog: Vogeler heeft hem in de uiteindelijke versie overschilderd. Hoe heeft het zover kunnen komen? En waarom is Vogeler er zo ontevreden over? 

 

Filosofie van het geld. Na een dikke eeuw is dan straks eindelijk het meesterwerk van Georg Simmel in het Nederlands verkrijgbaar. Als één ding duidelijk wordt uit het monumentale werk dat Georg Simmel in 1900 het licht deed zien, dan is het wel dit: dat geld niet alleen de grote accelerator van het leven is, van de bevrijding van de mens uit zijn horigheid, maar ook de oorzaak van zijn gijzeling en vervreemding. In het boek worden beide processen op fascinerende wijze beschreven en geduid. Ruim een eeuw voor Piketty wijst hij op de groei van vermogen waar geen enkele arbeidsprestatie tegenover staat door de bezitter. Al met al is de Filosofie van het geld een boek dat gelezen móet worden, al is het alleen maar om zijn enorme historische waarde, maar zeker ook om zijn briljante en nog altijd actuele inzichten. 

 

Op 7 maart 2022 is het 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan (1872-1944) in Amersfoort werd geboren. Hiep hiep! Dat vieren wij met de publicatie van Mondriaan in Woord en Beeld van Louis Veen. Hierin maken we kennis met twee wat minder bekende ‘gezichten’ van de schilder: zijn seriewerk (Beeld) en zijn schrijfwerk (Woord). 

 

‘De wereld holt achteruit, en toch ben je blij dat je leeft,’ schreef Hendrik Philip ’t Hooft, Hen voor intimi, zo’n honderd jaar geleden. Zijn achterkleinzoon Caspar Visser ’t Hooft schetst ruim een eeuw later aan de hand van Hens jeugddagboek, zijn reisjournaal en getuigenissen van tijdgenoten, met onderkoelde humor, een pakkend beeld van een voorbije tijd. In Hen (De wereld van een ingetogen patriciër) komen Hen en de mensen om hem heen tot leven. Ze maken muziek, spelen toneel, logeren op buitenplaatsen, maken reisjes op de Rijn, naar kuuroorden en de opera. Wat lazen ze? Wat geloofden ze? Wat zagen ze? Wat zagen ze niet? Beroemd zou Hen niet worden, maar juist daarom was hij bij uitstek een vertegenwoordiger van zijn tijd en milieu. Met een voorwoord van Jaap Scholten.

 

De Franse filosofe Simone Weil (1909-1943) schreef in Londen een tiental essays waarin ze haar visie verwoordt over een nieuwe samenleving in haar land na de oorlog; en in dat verband over hoe een verklaring van de mensenrechten als preambule voor een nieuw op te stellen grondwet eruit zou moeten zien. In Waar strijden wij voor? Over de noodzaak van anders denken zijn de drie belangrijkste essays vertaald waarin de essentiële vraag wordt gesteld waarvoor er eigenlijk gestreden wordt door en voor Frankrijk en andere landen die met de militaire nederlaag in 1940 totaal zijn ingestort. Want voor iedere crisis moet de oplossing altijd op een hoger niveau gezocht worden dan waarop het probleem zich voordoet. 

Bij IJzer verschijnt in 2022 de vertaling van haar hoofdwerk L’Enracinement (Worteling).

 

Voor Stefan Zweig  (1881-1942) was Erasmus (1466-1536) de eerste bewuste Europeaan, de eerste strijdbare voorvechter van de vrede, de meest welbespraakte advocaat van een humanistisch ideaal waarin ruimte bestaat voor uiteenlopende geestelijke stromingen. Hypocrisie, corruptie en de verouderde riten van de katholieke kerk waren Erasmus van Rotterdam zijn leven lang een doorn in het oog. Zweig tekent Erasmus te voeten in zijn Triomf en tragiek van Erasmus van Rotterdam.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input