Uitgeverij IJzer

De nieuwe voorjaarsboeken

De boeken voor het voorjaar staan op stapel. 

De meeste titels zullen begin maart / eind juni verschijnen. Een enkeling wat later.

 

Begin maart verschijnt de eerste Nederlandse vertaling van Filosofie van het Geld van Georg Simmel. Filosofie van het geld is een boek dat gelezen móet worden, al is het alleen maar om zijn enorme historische waarde, maar zeker ook om zijn briljante en nog altijd actuele inzichten. Ook verschijnt begin maart Mondriaan in Woord en Beeld van Louis Veen. Het boek geeft inzicht in het ontstaan van Mondriaans werken en de denkwereld achter zijn composities, zowel de concrete als de abstracte. Dit inzicht wordt ons voornamelijk verschaft in Mondriaans eigen woorden. Hij schilderde namelijk niet alleen, maar schreef ook veel over waarom, hoe en wat hij schilderde. Cadeautje voor zijn 150ste verjaardag. En natuurlijk staat Het leven met een gat erin, de tweetalige dichtbundel van Philip Larkin - hij wordt dit jaar 100 -, op uitbreken. Wanneer precies? We laten u het weten! 

 

Van Michiel van Diggelen en Kees van Domselaar verschijnt begin maart Truus van Lier (Van schoolmeisje tot verzetsvrouw). Truus van Lier (1921-1943) nam al vroeg deel aan het verzet tegen de Duitse overheersing en werd in het najaar van 1943 in concentratiekamp Sachsenhausen gefusilleerd. Wat dreef haar, welke noodlottigheden bepaalden haar korte leven en hoe kwam zij in 1943 uiteindelijk terecht voor het peloton? De auteurs schetsen vanaf het begin van haar schooltijd het levensverhaal van deze verzetsvrouw. 

 

In mei verschijnt Passage naar Rome (De opzienbarende bekeringsreis van koningin Christina van Zweden 1654-1655) van Frans Godfroy. Christina van Zweden (1626-1689) staat bekend als een van de meest extravagante monarchen van de zeventiende eeuw. Zij was 27 toen ze aan haar troonsafstand en overgang tot het katholicisme op imposante wijze gestalte gaf door de reis van haar leven te ondernemen van Stockholm via de Nederlanden naar Rome. Daar was wel een samenzwering voor nodig waarin de keizer van het Heilige Roomse Rijk, de koning van Spanje en hun gezanten de hoofdrolspelers waren, en waarin jezuïeten als geheim agenten fungeerden. Een aaneenschakeling van intriges en schandalen. Sinds de kroniek door Christina's tijdgenoot Galeazzo Gualdo Priorato, die kort na haar aankomst in Rome werd gepubliceerd, is nooit meer een boek verschenen waarin de bekeringsreis centraal stond. Godfroy deed voor dit boek nauwgezet historisch onderzoek.

 

In juni verschijnt Onder God en boven de mensen (De keizers van het Heilige Roomse Rijk) van Cas van Houtert. Vanaf het midden van de tiende eeuw werd het beeld van Europa drie eeuwen lang grotendeels bepaald door de keizers van het Heilige Roomse Rijk. Om dat voor elkaar te krijgen waren zij bij hun grote voorbeeld Karel de Grote in de leer gegaan. Die had een groot deel van Europa met grof geweld onder de voet gelopen en was vervolgens in gezelschap van een flinke strijdmacht naar Rome getrokken om zich daar ‘in alle nederigheid’ door Leo III tot keizer te laten kronen. Goed voorbeeld deed in de loop van de eeuwen goed volgen. Otto I, Otto III, Hendrik IV, Hendrik V, Frederik Barbarossa, Hendrik VI, Otto VI etc. worden een voor een met al hun hebbelijkheden voor het voetlicht gebracht. Zoals we van Van Houtert gewend zijn weet hij zijn indrukwekkende feitenkennis op een meeslepende manier op te tekenen. 

 

De nieuwste dichtbundel van Michael Tedja Het uitgelezen deel verschijnt in mei. In Het uitgelezen deel dragen de honderd gedichten namen als Marlene, Joep, Rineke en Erwin. Zij zijn het uitgelezen deel. Tedja laat het aan de lezer wie zij zijn en van welk maatschappelijke groep zij de uitgelezen kandidaten zijn. We verheugen ons op Tedja’s nieuwste. Tedja kreeg voor zijn werk de Jana Beranováprijs 2020 en in 2021 werd hem de Sybren Poletprijs toegekend.

 

 

De nieuwe voorjaarsboeken II

‘Blijf gezond!’ van Jeroen Terlingen is het levensverhaal van Louis Hartlooper. Hartlooper is de verpersoonlijking van la belle époque, een bloeiperiode in de geschiedenis die vijfentwintig jaar besloeg (1890-1915). In die relatief korte tijd veranderde de wereld meer dan ooit tevoren. Behalve technologische vernieuwingen en innovaties, zoals de lamp, de telefoon, de auto en de trein, ontstond een nieuwe kunstvorm – de film. Daarvoor wist Hartlooper jong en oud in de stad Utrecht te winnen, totdat hij zelf slachtoffer werd van de vooruitgang. Precies honderd jaar geleden stierf Louis Hartlooper op 22 mei 1922. 

 

De klassieker Over het pauperisme van Alexis de Tocqueville verschijnt begin maart. Tocqueville publiceerde zijn essay in 1835. Het pauperisme was een belangrijk onderwerp van discussie geworden sinds de gevolgen van de industriële revolutie tot het Europese maatschappelijke bewustzijn begonnen door te dringen. De aanleiding werd gevormd door Tocquevilles waarneming dat de armen er in de rijkste landen nog slechter aan toe waren dan in de armste. Tocqueville beschouwde armoede als een logische uitkomst van de economische ontwikkeling en meende dat een modern land zich maar beter kon instellen op de hardnekkigheid van het probleem. Dat Tocquevilles analyse weinig aan geldigheid ingeboet heeft mag duidelijk zijn.

 

Ook het hoofdwerk van Simone Weil Verworteling (Wat we de mens verplicht zijn) met een voorwoord van Joke J. Hermsen verschijnt begin maart. Weil reflecteert op het belang van religieuze en politieke sociale structuren in het leven van het individu. Een ander geen honger laten lijden is volgens haar een van de basisverplichtingen die wij als mensen hebben. Maar even belangrijk is onze verplichting tegenover onze gemeenschap: we mogen dan verschillende mensenrechten hebben afgekondigd, maar we hebben de verplichtingen over het hoofd gezien en dit heeft ons zelfingenomen gemaakt en ontworteld. Het is alsof Weil een rechtstreekse waarschuwing richt tot ons, de burgers van de 21ste eeuw.

 

Symbool van tweedracht (Het Belgenmonument en het Belgisch-Nederlands conflict 1914-1938) van Hans Zijlstra staat in de planning voor juni. Het draait om de gespannen verhouding tussen Nederland en België tussen 1914 en 1938. Centraal staat het Belgenmonument: een monument gebouwd door Belgische militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nederland verbleven. Het door Huib Hoste ontworpen bouwwerk zou uiteindelijk pas in 1938 onthuld worden. In de tussenliggende jaren hadden Nederland en België het met elkaar aan de stok over landbezit en toegang tot de haven van Antwerpen.

 

Begin maart verschijnt Nietzsche van Stefan Zweig. Nietzsche is een meeslepend portret van een van de grootste filosofen van de negentiende eeuw. In deze levendige biografische studie richt Zweig zich op Nietzsches gewoonten, passies en obsessies. Hierbij concentreert Zweig zich meer op de man dan op zijn werk en trekt de lezer onverbiddelijk mee in het drama van Nietzsches leven. Dit meesterlijke portret van de mens Nietzsche is een indrukwekkend document om het denken van de filosoof grondig te begrijpen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input