Uitgeverij IJzer

Carl von Clausewitz Over de oorlog

Over de oorlog

Clausewitz, Carl von
ISBN 978-90-8684-173-8
Formaat: 14 x 21.5 cm.
Omvang: 248 pag.
€22,50

Over de oorlog

Carl von Clausewitz

 

Het zonder twijfel beroemdste geschrift over oorlog is het postuum verschenen werk Vom Kriege van generaal Von Clausewitz’ (3 delen, 1832-1834). Maar terwijl het zijn roem aanvankelijk dankte aan het gebruik dat de generale staven van Pruisen en Duitsland ervan maakten, is men het later vooral gaan waarderen om de scherpzinnige wijze waarop de relatie tussen de politiek en de oorlogvoering erin wordt geanalyseerd. En tegelijkertijd is deze directeur van de Berlijnse ‘Allgemeine Kriegsschule’, van wie Marx eens opmerkte dat hij ‘gezond verstand had, dat aan humeur grenst’, ook de mentor geweest van tal van revolutionairen, die zijn dialectisch-strategische opvattingen overdroegen op het terrein van de klassenstrijd.
Deze Nederlandse vertaling bevat de eerste drie van de acht boeken die samen  het (onvoltooide) Vom Kriege vormen. Men vindt er, in Von Clausewitz’ elegante stijl, een samenvatting van zijn belangrijkste principes, die ook bij de moderne oorlogvoering onverminderd van kracht zijn.
De juistheid van Von Clausewitz’ stelling dat ‘oorlog enkel een voortzetting van de politiek met andere middelen is’, blijkt telkens.

Vertaald uit het Duits door Hans Hom

Met een voorwoord van Jaap Kloosterman
Oorspronkelijke titel: Vom Kriege


Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant