Uitgeverij IJzer

Allen Ginsberg Howl, Kaddisj en andere gedichten

Howl, Kaddisj en andere gedichten

Ginsberg, Allen

Howl, Kaddisj en andere gedichten

Allen Ginsberg

 

Amerikaans dichter Allen Ginsberg (1926-1997) kreeg in 1957 in één klap nationale bekendheid met zijn debuut Howl and other poems. De bundel, met het monumentale titelgedicht ‘Howl’, groeide uit tot een culthit en is met meer dan een miljoen verkochte exemplaren wereldwijd nog altijd met stip de best verkochte poëziebundel ooit. ‘Howl’, dat heftige reacties opriep wegens vermeende obsceniteiten, zette de toon voor wat later de Beat Generation zou gaan heten. Ginsberg groeide uit tot een van de grootste Amerikaanse dichters van zijn tijd en een profeet van zijn generatie. Ook had hij in de tweede helft van de jaren zestig veel invloed op belangrijke popmusici als The Beatles en Bob Dylan.

In deze vuistdikke, tweetalige uitgave zijn al Ginsbergs grote gedichten voor het eerst in Nederlandse vertaling bijeengebracht. Howl, Kaddisj en andere gedichten is het laatste grote literaire project waar Simon Vinkenoog aan werkte. Vinkenoogs pionierende vertalingen zijn voor deze bundeling volledig herzien door Joep Bremmers. Veel vertalingen in deze bundel verschijnen voor het eerst in druk.

Tweetalige dichtbundel
Vertaling Simon Vinkenoog en Joep Bremmers


Inhoud
I. Empty Mirror (1949-1951)
Lege spiegel (1949-1951)
In Death, Cannot Reach What Is Most Near 12
In dood, kan niet bereiken wat het meest nabij is 13
Marijuana Notation 14
Marihuana notitie 15

II. The Green Automobile (1954-1955)
De groene automobiel (1954-1955)
Siesta in Xbalba 18
Siësta in Xbalba 19
Song 50
Lied 51
On Burroughs’ Work 56
Op het werk van Burroughs 57
Love Poem on Theme by Whitman 58
Liefdesgedicht op een thema van Whitman 59

III. Howl, before & after: San Francisco Bay Area (1955-1956)
Howl, voor & na: San Francisco Bay omgeving (1955-1956)
Howl 62
Howl 63
Footnote to Howl 80
Voetnoot bij Howl 81
A Strange New Cottage in Berkeley 82
Een vreemd nieuw buitenhuis in Berkeley 83
A Supermarket in California 84
Een supermarkt in Californië 85
Sunflower Sutra 86
Zonnebloem soetra 87
Sather Gate Illumination 90
Sather Gate verlichting 91
America 98
Amerika 99
Tears 104
Tranen 105
Psalm III 106
Psalm III 107

IV. Reality Sandwiches: Europe! Europe! (1957-1958)
Werkelijkheidsbroodjes: Europa! Europa! (1957-1958)
POEM Rocket 110
Gedicht Raket 111
Death to Van Goghs Ear! 116
Dood aan Van Goghs oor! 117
Message 124
Boodschap 125

V. Kaddish and related poems (1959-1960)
Kaddisj en verwante gedichten (1959-1960)
Kaddish: Poem, Narrative, Hymmnn, Lament, Litany and Fugue 128
Kaddisj: Gedicht, Verhaal, Hymne, Weeklacht, Litanie en Fuga 129
Mescaline 174
Meskaline 175
Lysergic Acid 180
LSD 181
To an Old Poet in Peru 190
Aan een oude dichter in Peru 191
Magic Psalm 196
Magische psalm 197
The End 202
Het einde 203

VI. Planet News (1961-1965)
Planeetnieuws (1961-1965)
This Form of Life Needs Sex 206
Deze levensvorm vereist seks 207
War is Black Magic 212
Oorlog is zwarte magie 213
I am a Victim of Telephone 214
Ik ben een slachtoffer van telefoon 21 5
Message II 21 6
Boodschap II 21 7
Kral Majales 21 8
Kral Majales 21 9
Who Be Kind To 222
Wees lief voor 223

VII. The Fall of America (1965-1971)
De neergang van Amerika (1965-1971)
First Party at Ken Kesey’s with Hell’s Angels 232
Eerste feest bij Ken Kesey met de Hells Angels 233
Wichita Vortex Sutra 234
Wichita vortex soetra 235
Uptown 242
In de stad 243
Wales Visitation 244
Wales visitatie 245
Elegy for Neal Cassady 250
Elegie voor Neal Cassady 251
Please Master 256
Alstublieft Meester 257
On Neal’s Ashes 260
Op de as van Neal 261
Rain-wet asphalt heat, garbage curbed cans overflowing 262
Regennatte asfalthitte, stoeprand vuilnisbakken overvol 263
Milarepa Taste 264
Milarepa smaak 265

VIII. Mind Breaths all over the place (1972-1977)
Geestesademhalingen waar ik ook ga (1972-1977)
Ayers Rock / Uluru Song 268
Ayers rock / Uluru zang 269
Xmas Gift 270
Kerstgeschenk 271
“What would you do if you lost it?” 272
“Wat zou je doen als je het kwijtraakte?” 273
Under the world there’s a lot of ass, a lot of cunt 278
Onder de wereld zijn een heleboel reten, een heleboel kutten 279
Returning to the Country for a Brief Visit 280
Terug naar het platteland voor een kort bezoek 281
Mind Breaths 284
Geestesademhalingen 285
Jaweh and Allah Battle 290
Jahweh en Allah strijden 291
Ego Confession 296
Ego biecht 297
Gospel Noble Truths 300
Evangelie van nobele waarheden 301
Don’t Grow Old 302
Word niet oud 303
Land O’Lakes, Wisc. 312
Land O’Lakes, Wisconsin 313
The Rune 314
De rune 315
Punk Rock Your My Big Crybaby 316
Punk rock jij bent mijn grote huilebalk 317

IX. Plutonian Ode (1978-1980)
Plutonische ode (1978-1980)
Nagasaki Days: Everybody’s Fantasy 320
Nagasaki dagen: Ieders fantasie 321
Plutonian Ode 322
Plutonische Ode 323
“Don’t Grow Old” 330
“Word niet oud” 331
Ruhr-Gebiet 334
Ruhr-Gebiet 335
Homework 338
Huisvlijt 339
Birdbrain! 340
Mafkees! 341

X. White Shroud (1981-1985)
Witte lijkwade (1981-1985)
Why I Meditate 348
Waarom ik mediteer 349
Airplane Blues 350
Vliegtuig Blues 351
Do the Meditation Rock 356
Doe de Meditatie Rock 357
Maturity 360
Jaren des onderscheids 361
What the Sea Throws Up at Vlissingen 362
Wat de zee uitbraakt in Vlissingen 363
I’m a Prisoner of Allen Ginsberg 364
Ik ben een gevangene van Allen Ginsberg 365
White Shroud 366
Witte lijkwade 367

XI. Cosmopolitan Greetings (1986-1992)
Kosmopolitische groeten (1986-1992)
Sphincter 376
Sluitspier 377
Spot Anger 378
Neem woede waar 379
Cosmopolitan Greetings 380
Kosmopolitische begroetingen 381
Graphic Winces 384
Aanschouwelijke huiveringen 385
Personals Ad 386
Contactadvertentie 387
May Days 1988 388
Meidagen 1988 389
Numbers in U.S. File Cabinet 394
Aantallen in Amerikaanse dossierkasten 395
Return of Kral Majales 398
Wederkomst van Kral Majales 399
Hum Bom! 400
Hum Bom! 4o1
Supplication for the Rebirth of the Vidyadhara Chögyam Trungpa,
Ringpoche 410
Smeekbede voor de wedergeboorte van de Vidyadhara Chögyam
Trungpa, Ringpoche 411
After the Big Parade 412
Na de grote parade 413
Big Eats 414
Grote happen 415
After Lalon 416
Naar Lalon 417
Autumn Leaves 426
Herfstbladeren 427

XII. Death & Fame: Last Poems (1993-1997)
Dood & roem: laatste gedichten (1993-1997)
New Democracy Wish List 430
Nieuwe democratieverlanglijst 431
Peace in Bosnia-Herzegovina 436
Vrede in Bosnië-Herzegovina 437
C’mon Pigs of Western Civilization Eat More Grease 440
Kom op varkens van Westerse beschaving eet meer vet 441
God 444
God 445
City Lights City 446
City Lights Stad 447
Is About 448
Gaat over 449
Death & Fame 452
Dood & roem 453
Things I’ll Not Do (Nostalgias) 458
Dingen die ik niet zal doen (Heimweeën) 459

XIII. Verantwoording 465

XIV. Aantekeningen 468

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input