Uitgeverij IJzer

Tiers Bakker & Robin Brouwer Liberticide

Liberticide

Bakker, Tiers & Brouwer, Robin
ISBN 978-90-8684-016-8
Formaat: 14 x 21.5 cm.
Omvang: 227 pag.
€22,50

Liberticide

(Kritische reflecties op het neoliberalisme)

Tiers Bakker & Robin Brouwer (red.)

 

Dat neoliberalisme weinig met liberalisme van doen heeft wordt na vijftien jaar vrije markt duidelijk zichtbaar.
Terwijl men bij het afbouwen van de verzorgingsstaat het einde van de ideologieën en maakbaarheid bejubelde, manifesteert het marktdenken zich als een nieuwe en ongrijpbare ideologie.
Het terugtreden van de overheid (privatisering en deregulering) en de opkomst van de managerscultuur hebben bureaucratie, wet- en regelgeving alleen maar doen toenemen. De belofte dat de ‘vermarkting’ van de samenleving de consument ten goede zou komen wordt inmiddels door harde feiten gelogenstraft. Zorg, onderwijs en infrastructuur werden duurder en slechter. De vrije markt blijkt een nieuwe utopie die door captains of industry en politici gelegitimeerd wordt door drogredenen als de globale economie en terroristische dreiging.
De neoliberale revolutie leidde dan ook niet tot meer democratie en vrijheid. Integendeel, het hedendaagse burgerschap is, mede door het wegvallen van de zuilen, verworden tot een nomadisch bestaan in een als natuurstaat voorgestelde maatschappelijke werkelijkheid. In een door hyperconsumptie en sociale inflatie gedomineerde samenleving blijkt het opkomende neoconservatisme slechts een andere kant van dezelfde medaille te zijn.

Liberticide is een groepsproject van verschillende onderzoekers dat de condities van de hedendaagse vrijheid binnen vele maatschappelijke terreinen in kaart brengt. De auteurs stellen een diagnose van de samenleving in de 21ste eeuw en willen de weg vrij maken voor een mogelijke remedie.

Inhoud

Inleiding - Tiers Bakker en Robin Brouwer
Welkom in de woestijn van de neoliberale vrijheid - BAVO
De Gelijke munt van het neoliberalisme - Tiers Bakker
Vrijheid als ideologie. Een diagnose van de neoliberale samenleving - Robin Brouwer
Brief aan mijn Zorgverzekeraar - Simon de Boer
Een gecontroleerde vrijheid. Neoliberalisme, veiligheid en verzekeringen - Marc Schuilenburg
De markt jaagt de bureaucratie aan - Prof. Alfred Kleinknecht, Dr.C.W.M Naastepad, Dr. Servaas Storm
De media voorbij het neoliberalisme. Vaarwel objectiviteit, welkom werkelijkheid - Koen Haegens
‘Straf is mijn hant maar lieflyk mijn gemoet’: de afbraak van het humane strafrecht - Vasco Groeneveld
Hoe de politiek verdween uit Nederland - Merijn Oudenampsen
Liefde in een tijd van veinzen. Liefde.com - René den Ouden
Het neoliberalisme: De distopische werkelijkheid van een utopie - Benda Hofmeyr
De onvrijheid van de keuzevrijheid - Robbert Veen
Lustige vrijheid. Een lusteconomische kijk op moderne vrijheid - Marc De Kesel
Het communisme heeft het laatste woord - Boris Groys’ Kommunistische Postskriptum - Philip Westbroek
Pasolini, Badiou, Zizek en de erfenis van de christelijke naastenliefde - Lorenzo Chiesa

 

Bij IJzer verscheen eveneens onder redactie van Robin Brouwer en Tiers Bakker Vrijheid. Maar voor wie?

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant

Ad Beenackers Ledig Erf, stel mij niet teleur
Van Haute De kunst van een onmogelijk genot
Els Kuypers Het nieuwe moeten
66 Boeken R.P. Bosch
Willem Gooijer De achterkant van het tapijt