Uitgeverij IJzer

Korea Korea Joop Verstraten

Korea Korea

Verstraten, Joop
ISBN 978-90-8684-076-2
Formaat: 14 x 21.5 cm.
Omvang: 267 pag.
€22,50

Korea Korea

Reis door een rampzalige eeuw

Joop Verstraten

 

Een aanrader omdat het een kijkje biedt in de realpolitiek zoals deze wordt beleefd door 'gewone' mensen van vlees en bloed.
(NBD Biblion)

Wanneer Noord-Korea of Zuid-Korea in het nieuws opduiken lijkt het vaak alsof het om twee verschillende landen gaat die weinig of niets met elkaar te maken hebben. Het noorden wordt meestal getypeerd als een gesloten, Stalinistisch bolwerk en het zuiden als een van de meest succesvolle Aziatische economische tijgers, momenteel de 11e economie ter wereld.
Joop Verstraten reisde door beide Korea’s en constateert in dit boek dat het contrast tussen beide landen inderdaad enorm is maar dat er evenzeer heel veel overeenkomsten zijn.
Dat laatste is niet verwonderlijk want het Koreaanse schiereiland vormde al 1300 jaar geleden een ongedeelde natiestaat, met een nog veel oudere, gezamenlijke cultuur. Koreanen, uit Noord of Zuid, behoren tot een en hetzelfde volk, stammen uit eenzelfde etniciteit en spreken een en dezelfde taal. De scheiding in Noord en Zuid is een van de grote drama’s die Korea heeft getroffen in de 20e eeuw, een scheiding die door andere mogendheden en zonder overleg met de Koreanen in 1945 tot stand kwam. Deze ongewilde tweedeling duurt voort tot op de dag van vandaag maar was slechts een van de tragedies die zich in de 20e eeuw op het schiereiland voltrok. De bezetting en annexatie door Japan, de Koreaanse oorlog van 1950-1953, gevolgd door militaire dictaturen en verpaupering waren andere grote drama’s.
Verstraten kreeg toegang tot en reisde onder strikt toezicht door Noord-Korea en begaf zich daarna weer als vrij man door Zuid-Korea. Door zijn observaties te plaatsen in een historische context maar ook binnen de hedendaagse geopolitieke machtsverhoudingen ontstaat een beeld van Korea dat niet alleen uniek is in het Nederlandse taalgebied maar dat vooral een helder licht werpt op een verscheurd land en een fascinerend en veerkrachtig volk.

Korea, Korea van Joop Verstraten heet zo omdat het gaat over het in tweeën gesneden Korea. Joop overschrijdt de demarkatiezone die tot stand kwam op basis van geopolieke belangen. Hij wil verschillen en overeenkomsten ervaren van het volk dat dezelfde taal spreekt maar letterlijk verdeeld is; het een, zuid, bloeide na de oorlog tussen de twee op tot een economie van wereldformaat, het ander, noord, isoleerde zich om de bevolking in een hoegenaamde communistische greep te houden. Joop begint zijn reis in Nederland; hij gaat terug naar de plek onder de rook van het Vredespaleis, Den Haag, waar de internationale gemeenschap toezag, maar niets deed, toen Japan aan het begin van de twintigste eeuw Korea vrijwel inlijfde en alle buitenlandse contacten via Japan dienden te verlopen. Na dat eerste geschiedkundige hoofdstuk weet hij Noord-Korea binnen te komen en maakt onder 'begeleiding' mee hoe Koreanen daar leven. Een aanrader omdat het een kijkje biedt in de realpolitiek zoals deze wordt beleefd door 'gewone' mensen van vlees en bloed.
DRS. F.A.M. WELMAN (NBD|BIBLION RECENSIE)

Van Verstraten verschenen eerder bij IJzer de door lezers veelgeprezen boeken:
Het gestolen huis (De stille oorlog tegen de Papoea’s)
De Boeddha en de marionetten (Reis door het hart van Birma/Myanmar)
Verhalen van de jongste tijd (Reizen langs de rafelranden van het Sovjetblok)
Alles is zo ver van hier (Een reis door Zuid-Siberië en Mongolië)


 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input