Uitgeverij IJzer

Frits Bienfait Is links beter dan rechts

Is links beter dan rechts

Bienfait, Frits
ISBN 978-90-8684-063-2
Formaat: 12.5 x 20 cm.
Omvang: 126 pag.
€16,50

Is links beter dan rechts

Frits Bienfait

 

Over de grote politieke tweedeling

"Als opiniepeilers vragen waar 'links' en 'rechts' in de politiek voor staan, zeggen de ondervraagden dat ze dat niet weten. Maar tegelijk weten ze heel goed of ze zichzelf links dan wel rechts voelen." "We staan voor een soort raadsel. De tweedeling links-rechts is springlevend, maar politici hebben de grootste moeite om er inhoud aan te geven."
Dat constateerden in 2002 twee befaamde Franse politicologen; sindsdien is daar weinig verandering in gekomen. En dat terwijl die politieke tweedeling een Franse uitvinding is, uit 1789, waar ze niet weinig trots op zijn.
Politicologen konden het raadsel niet oplossen, zolang ze zich beperkten tot hun eigen gezichtsveld. Dit boek, geschreven door een bioloog, doorbreekt de impasse in een geïntegreerde benadering met behulp van de antropologie, een sprookje van Andersen, onze vroegste herinneringen, een tragedie van Sophokles en andere bronnen.
Het uiteindelijk antwoord op de vraag voorop dit boek laat de auteur, zoals dat hoort, aan de lezer.

Frits Bienfait (1940) werkte als wetenschappelijk onderzoeker in Nederland, de VS en België. Hij was achtereenvolgens lid van D66 en de PvdA en is nu partijloos. Over links en rechts schreef hij vanaf 1993 in Hollands Maandblad, De Gids en de landelijke dagbladen, soms samen met de politicoloog Meindert Fennema, en in het antropologenvakblad Anthropos met Wouter van Beek.

Inhoud:

Van links naar rechts en terug (Voorwoord Meindert Fennema) 7

Inleiding 17
1. De geboorte van Links en Rechts 19
2. Het raadsel 29
3. Taal en Tradities 35
4. Toetsing van het instrument Taal en Tradities 47
5. Wat Vader doet is altijd goed! 53
6. Synthese 59
7. Idealen! 64
8. Morele kwesties 76
9. Bloemen en bloempjes uit de tuin van links en rechts 94
10. Een rol voor links en voor rechts in de toekomst? 108
11. Epiloog: In vloeibaar helium zwemmen geen haaien 112

Literatuur 116
Illustraties 120
Dankwoord 123
Register 124

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input