Uitgeverij IJzer

Het biologische misverstand Dick Mesland

Het biologische misverstand

Mesland, Dick
ISBN 978-90-8684-010-6
Formaat: 14 x 21.5 cm.
Omvang: 191 pag.
€22,50

Het biologische misverstand

Dick Mesland

 

Dat wat in het bewustzijn wordt afgebeeld wordt door Mesland gezien als een afgeleide van die "echte" Realiteit, of een functie van die Realiteit. In de dialoog over dit onderwerp komt stapsgewijze Meslands originele visie op het bewustzijn naar voren, die een totaal andere is dan algemeen wordt aangenomen.
Vaak als ik met een voorbeeld dacht te komen wat niet zou stroken met zijn opvattingen, werd datzelfde punt even later besproken en weerlegd. En dat is de kracht van dit boek. Het boeit, nodigt uit tot denken en tegenspraak zonder dat je het hele bouwwerk zomaar onderuit kan halen.
(uit het nawoord van Prof. Dr. Dick Swaab)

In de oudheid begrepen grote denkers als Hermes en Plato, vele eeuwen later Spinoza, Kant en Schopenhauer en in meer recente tijd ook Pauli, dat de waargenomen werkelijkheid niet de 'ware' kon zijn, maar slechts een afbeelding daarvan. Dat inzicht blijkt in onze tijd door de wetenschap niet of nauwelijks te worden gedeeld.
In dit boek wordt aangetoond dat ons moderne denken over de tastbare werkelijkheid berust op een misverstand. De werkelijkheid, die we dagelijks ervaren en die het object is van de natuurwetenschappen en waarvan de gevonden eigenschappen en wetmatigheden de basis vormen voor onze technologie, bestaat uiteraard. Maar als zodanig bestaat ze uitsluitend en alleen door tussenkomst van het menselijk lichaam. Dat feit wordt in het algemeen over het hoofd gezien.
Door middel van dialogen wordt op overtuigende wijze aangetoond dat er in onze leefwereld een oorzakelijke Werkelijkheid moet bestaan. Door de rol die wordt toegekend aan bewustzijn, slaat dit boek een brug tussen hen die hun opvattingen baseren op wetenschappelijke feiten en zij die menen dat er 'meer' is. Daarom zal het betoog in dit werk, voor de lezer met belangstelling voor natuurwetenschappen en de daaruit voortvloeiende vragen over leven en werkelijkheid, een blijvende indruk achterlaten.

Dr. Dick Mesland (1943) is bioloog. Hij was onder meer werkzaam als hoofdwetenschappelijk medewerker aan het Nederlands Kanker Instituut te Amsterdam en bij het Europese Ruimtevaart Agentschap als wetenschappelijk projectleider voor diverse ruimteprojecten.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant

Opera en drama Richard Wagner
Paul Dijkman De structuur van het geluk
Tiers Bakker & Robin Brouwer Liberticide
Van Haute De kunst van een onmogelijk genot
Dijkman Kopstoot Thumb