Uitgeverij IJzer

Joseph Conrad Nostromo

Nostromo

Conrad, Joseph
ISBN 978-90-74328-47-0
Formaat: 12.5 x 20 cm.
Omvang: 608 pag.
€34,95

Nostromo

Joseph Conrad

 

Nostromo is bijna honderd jaar na verschijning een hoogst actuele roman; het beste bewijs dat het een boek van alle tijden is. Dat het nu eindelijk in een aandachtige Nederlandse vertaling is verschenen, is niet minder dan een daad van rechtvaardigheid. (Bas Heijne, NRC)

Van zijn romans steekt Nostromo (1904) er zonder meer met kop en schouders bovenuit. Je zou het zonder veel overdrijving kunnen beschouwen als de beste Engelse roman van de 20ste eeuw. (Walter Allen in The English Novel)

... schitterende roman… Nostromo stelt dwingende, indringende vragen over wat beschaving en vooruitgang is. (De Groene Amsterdammer)

Klassieker van Joseph Conrad, Nostromo, overdondert, sleept mee en vliegt uit de bocht. (Elsevier)

Nostromo is een spannende, breed opgezette roman over de gefingeerde Zuid-Amerikaanse republiek Costaguana. Het verhaal speelt in en rond de stad Sulaco, waar de verschillen tussen de klassen en rassen groot zijn. De politieke situatie is onzeker, verschillende klieken botvieren beurtelings hun hebzucht en machtswellust. Tegen die achtergrond plaatst Conrad een aantal sterk uitgewerkte personages, meest westerlingen, ieder met hun eigen belang, op politiek, sociaal, economisch of amoureus gebied. Die smeltkroes van belangen resulteert in een groot moreel drama van dictatuur en geweld, van verlammend materialisme en onverbiddellijk vooruitgangsgeloof. De splijtzwam ter plaatse is de zilvermijn die vlak bij de stad door Europeanen wordt gexploiteerd. Als de revolutie uitbreekt is de zilvermijn een van de eerste doelen van de nieuwe politieke machten. De legers naderen de stad en de conflicten spitsen zich toe.
In weinig engelstalige boeken wordt zo overtuigend een heel land eerst geschapen en vervolgens in vuur en vlam gezet. Ook zijn er weinig romans waarin personages uit elke laag van de bevolking zo beeldend worden geportretteerd, van de Engelse grootindustrieel Charles Gould en zijn knappe, idealistische vrouw tot de handige Italiaanse zeeman Nostromo, die zich leent voor het verdedigen van de belangen van anderen, maar uiteindelijk ook zelf belangen blijkt te hebben.

 

Gebonden boek
Oorspronkelijke titel: Nostromo
Vertaald uit het Engels en van een nawoord voorzien door Jan Pieter van der Sterre

Bij IJzer verscheen eveneens van Joseph Conrad Tyfoon

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input

Ook interessant

Dante Alighieri De goddelijke komedie
Samuel Beckett Watt
Jean Carrière De sperwer van Maheux
De zondag des levens Raymond Queneau
Joseph Conrad Tyfoon