Uitgeverij IJzer

Richard Wagner Geschriften over culttur & maatschappij

Geschriften over cultuur en maatschappij

Wagner, Richard
ISBN 978-90-8684-146-2
511 pag.
€29,50

Geschriften over cultuur en maatschappij

Richard Wagner

 

In dit deel van de Richard Wagners Prozageschriften gaat Wagner in op de maatschappelijke functie van kunst. Hij stelt zijn Gesamtkunstwerk in dienst van een universeel humanistisch ideaal – een utopische, ‘zuivermenselijke’ gemeenschap. Maar hoe verhoudt dit ideaal zich tot zijn Duits-nationalistische opvattingen? Hoe kunnen we dit rijmen met zijn antisemitisme?
Wagner verschijnt in diverse gedaanten: als hemelbestormende revolutionair rond 1848, als artistieke adviseur van de Beierse koning in de jaren ’60 en aan het einde van zijn leven als profeet van een spirituele wedergeboorte van de mensheid.
Uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek met een voorwoord van Hans-Georg Thönges, voormalig directeur van het Goethe-Institut in Amsterdam.

Inhoudsopgave

Voorwoord  7
Inleiding  9
  1. De Duitse geest en het zuiver menselijke  9
  2. De Beierse hofkomedie: Wagner en koning Ludwig II  24
  3. Een hardnekkige smet: Wagners late antisemitisme  32
  4. Indeling van het boek  46
  5. Verantwoording van de vertaling  49

Richard Wagner
Geschriften over cultuur en maatschappij

1. De Wibelungen. Wereldgeschiedenis uit de sage (1848)  51
2. Duitsland en zijn vorsten (1848)  99
3. De mens en de bestaande maatschappij (1849)  106
4. Kunst en klimaat (1850)  111
5. Over de ‘Goethestichting’. Brief aan Franz Liszt (1851)  127
6. Over muzikale kritiek (1852)  144
7. Duitse kunst en Duitse politiek (1867-1868)  159
8. Toelichting op ‘Het jodendom in de muziek’ (1869)  270
9. Wat is Duits? (1865-1878)  295
10. Modern (1878)  315
11. Publiek en populariteit (1878)  323
12. Kunnen wij hopen? (1879)  356
13. Open brief aan de heer Ernst von Weber, auteur van het boek ‘De folterkamers van de wetenschap’ (1879)  377
14. ‘Wat is het nut van deze kennis?’ (1880)  396
15. ‘Ken uzelf’ (1881)  408
16. Ten geleide op het werk van graaf Gobineau ‘Een beoordeling van de huidige toestand in de wereld’ (1881)  421
17. Heldendom en christendom (1881)  424

Noten  437

In de reeks Richard Wagner Geschriften verschijnen 9 delen. Allemaal uit het Duits vertaald, ingeleid en geannoteerd door Philip Westbroek.
Van Wagner verscheen eerder bij IJzer: Het kunstwerk van de toekomst, Geschriften over kunst, politiek en religie, Opera en drama, Geschriften over eigen werk, Geschriften over muziek en Geschriften over theater.

In voorbereiding
VIII. Geschriften over Parijs
IX. Geschriften uit de nalatenschap, herinneringen, open brieven

Daarnaast zal van de hand van vertaler Philip Westbroek een boek verschijnen waarin hij Wagners kunsttheorie en revolutionaire & controversiële, maatschappelijke & culturele ideeën helder uiteenzet.

Nieuwsbrief ontvangen?

Please let us know your name.
Please let us know your email address.